Fagligt info:

Har du tjekket din forskudsopgørelse for 2022?


I november udsendte SKAT meddelelse om forskudsopgørelsen for 2022. Den er enten sendt via e-boks eller via mail.


Forskudsopgørelsen er et foreløbigt overslag over din indkomst og skat, og for selv-stændig erhvervsdrivende, et overslag over forventet overskud i det kommende år.


Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen stemmer, så du betaler den rigtige skat i løbet af året og ikke risikerer, at skulle betale en restskat. Således er det vigtigt at rette tallene, hvis der sker større ændringer i din økonomi, eller det forventes at overskuddet bliver større end SKAT har forudsat.


Tjek din årsopgørelse og læs mere på SKAT http://www.skat.dk/

Skattefri kørselsgodtgørelse 2022


OBS - pga de stigende benzinpriser, har

Skatterådet besluttet at hæve satserne for skattefri kørselsgodtgørelse fra 1. maj 2022:


2022 - Hidtige satser:                         

Op til 20.000 km = 3,51 pr. km.

Over 20.000 km  = 1,98 pr. km.


2022 - Nye satser fra 1. maj:

Op til 20.000 km = 3,70 pr. km.

Over 20.000 km  = 2,17 pr. km.


Satserne i 2021 var 3,44 for de første 20.000 km og 1,90 for kørsel over de 20.000 km. 


Skulle du istedet vælge at køre på cykel, knallert eller scooter - så er satsen for 2022 pr. 1. maj steget fra 0,55 til 0,57 pr. km.


Satserne for befordringsfradraget for ansatte er også steget for 2022.

Her er stigningen dog med tilbagevirkende kraft fra

1. januar 2022, og stiger fra 1,98 til 2,16 øre pr. km. for kørsel mellem 25-120 km. og fra 0,99 til 1,08 pr. km. for kørsel over 120 km.


Læs mere i  Skatterådets pressemeddelelse


Virksomhedsguiden finder du aktuelt indhold, hjælpe og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

- se mere her:  Virksomhedsguiden


Skattefri rejsegodtgørelse 2022


Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er steget lidt i 2022:2021

2022

Kost, pr. døgn

532,00

539,00

Logi, pr. døgn

228,00

231,00

25% godtgørelse, pr. døgn

133,00

134,75

Timesats, hjemrejsedag

22,16

22,45