Har du tjekket din forskudsopgørelse for 2021?

I november udsendte SKAT meddelelse om forskudsopgørelsen for 2021. Den er enten sendt via e-boks eller via mail.

Forskudsopgørelsen er et foreløbigt overslag over din indkomst og skat, og for selvstændig erhvervsdrivende, et overslag over forventet overskud i det kommende år.

Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen stemmer, så du betaler den rigtige skat i løbet af året og ikke risikerer, at skulle betale en restskat.

Således er det vigtigt at rette tallene, hvis der sker større ændringer i din økonomi, eller det forventes at overskuddet bliver større end SKAT har forudsat.

Tjek din årsopgørelse og læs mere på SKAT http://www.skat.dk/

Skattefri kørselsgodtgørelse 2021

Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse stiger minimalt i 2021:

De nye satser for skattefri kørsel i 2021 er:

Op til 20.000 km er satsen 3,44 pr. km.

Over 20.000 km er satsen 1,90 pr. km.

Satserne i 2020 var 3,52 for de første 20.000 km og 1,96 for kørsel over de 20.000 km. 

Skulle du istedet vælge at køre på cykel, knallert eller scooter - så er satsen uændret for 2021, nemlig 0,54 pr. km.

Skattefri rejsegodtgørelse 2021

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er steget lidt i 2021:

2020 2021
Kost, pr. døgn 521,00 532,00
Logi, pr. døgn 223,00 223,00
25%-godtgørelse, pr. døgn 130,25 133,00
Timesats (hjemrejsedag)   21,70   22,16

For at kunne få udbetalt den særlige 25%-godtgørelse skal medarbejden være på rejse af minimum 24 timers varihed, og overnatte udenfor hjemmet, og få dækket udgifter til mad og drikke efter regning. Beløbet er for dækning af småfornødenheder på rejsen, f.eks. kaffe, frugt mv.